Stalltjärnsstugan

Fjällstuga i Medstugan
Slaget vid Stiklestad

Stalltjärnsstugan äldre än Medstugan
Tretton- och fjortonhundratal

Femtonhundratal

Baltzarfejden

Sista krigen på jämtländsk mark

Färdvägar 1697
Forbondetiden

Storskiftet 1825

Vägunderhållet

Laga skiftet 1894

Efter forbondetiden

Amerikabiljetten

Författarbesök
Stalltjärnsstugan 1909

Viran berättar

Harry berättar

Flygfoto över västra delen

Armfeldts kanon


 Klicka på en bild för förstoring.
  

Källor

Bilder från östra Stalltjärnsstugan
Bilder från västra Stalltjärnsstugan
Bilder från västra Stalltjärnsstugan 1930