Studera.com | Lokalhistoria | Eskilstuna

Inledning


Eskilstuna är en medelstor stad (90 000 invånare 1999) i södra Sverige. Staden är belägen mellan de två stora sjöarna Mälaren och Hjälmaren. Det omgivande landskapet, den s.k Mälardalen är ganska plant och bördigt. Eskilstunas placering mellan två stora sjöar, med ett vattendrag som förbinder dessa, har haft stor betydelse för stadens uppkomst och utveckling. Mälardalen har varit bebodd sedan ca: 7000 år tillbaka, och en handelsplats har sedan vikingatiden funnits på den plats där Eskilstuna befinner sig.

Eskilstuna har dock inte gjort sig känd som varken handels- eller skolstad. Istället förknippas Eskilstuna med järn- och stålindustri; främst smide. Eskilstuna brukar populärt gå under namnet "Smestan". På senare tid har precis som i övriga landet, och resten av västvärlden industrin effektiviserats, och allt färre människor är sysselsatta inom industrin. Maskiner och robotar har tagit över allt mer. Numera är de flesta av stadens invånare sysselsatta inom service och offentlig sektor. Högre utbildning fått en allt större betydelse.

Förr i tiden var närheten till sjöarna (vilka var den tidens viktigaste transportleder) och tillgången till vattendrag med forsar (för att driva maskiner) viktiga faktorer för Eskilstunas utveckling. Fortfarande är goda kommunikationsmedel viktiga, men en än viktigare faktor för Eskilstunas utveckling i framtiden är tillgången på högutbildad arbetskraft.

Inledning | Namnet Eskilstuna | Geografiskt läge | Berggrund och jordlager
Klimat och växtlighet | Förhistoria och vikingatid

 


 
Känd Eskilstunavy.
Klosters kyrka bygd
i början av 1900-talet.