Studera.com | Lokalhistoria

Eskilstuna


Inledning
Namnet Eskilstuna
Geografiskt läge
Berggrund och jordlager
Klimat och växtlighet
Förhistoria och vikingatid 


Medeltiden
Sankt Eskil
Klostertiden
Klostret upphör


Eskilstuna Slott
Personal på slottet
Kungsladugården
Slottet brinner
 


Under hösten kommer texter om Smidesindustrins framväxt, Fristaden och Industristaden.

Skrivet av: David Tikka 1999
Foto: David Tikka och Ulf Lögdahl