Studera.com | Lokalhistoria | Eskilstuna

Medeltiden


Medeltiden börjar då asatro ersätts av kristendom. Någon bestämd gräns mellan vikingatiden och medeltiden finns inte. Exakt när Eskilstunatrakten blev kristen är svårt att säga, men man vet att på 1000-talet var större delen av befolkningen här kristnad. Sverige kristnades av missionärer från England, och dessa slog sig oftast ner vid handelsplatser, vilket Tuna var. Trakterna kring Eskilstuna är en av de tidigast kristnade i Sverige. För få ungefärlig kunskap om när kristendomen kom hit kan man undersöka gamla gravplatser. Som reaktion och protest mot kristendomen och dess symbol korset, började de asatroende att bära en hammare eller yxa som hängsmycke. Under den period då kristendomen infördes i Sverige är förekomsten av dessa smycket mycket vanliga i gamla gravar, och när kristendomen helt har segrat upphör fynden. Även på runstenar används kors som symbol av kristna, och hammare eller yxa av asatroende. Eftersom att det inte finns några fynd av hedniska symboler från efter mitten av 1000-talet, kan man dra slutsatsen att Eskilstunatrakten vid denna tid var helt kristnad, och därmed börjar medeltiden.

Medeltiden | Sankt Eskil | Klostertiden | Klostret upphör

 Fors kyrka i Eskiltuna med
anor från 1100-talet