Studera.com | Lokalhistoria | Eskilstuna

Eskilstuna Slott


På den plats där klostret hade funnits började man i mitten av 1500-talet att på order av Gustav Vasa bygga ett slott. Klostrets egendomar hade under reformationen överförts till kronan, och slagits ihop till en kungsgård, och slottets uppgift var bland annat att sköta kungsgården. Eftersom att pengar inte var så vanligt på 1500-talet var kronan oftast tvungen att ta in skatt in natura, dvs i form av det som bönderna producerade. Slottet i Eskilstuna hade till uppgift att samla in skatter från bönderna i trakten, och lagra dessa i förråd. Exempel på sådant som togs in i skatt är spannmål, smör och fisk. Kungen var på den här tiden inte bofast i Stockholm, utan han flyttade runt i landet, och levde på det som producerats vid de olika slotten. Vid behov skickade slottet i Eskilstuna förnödenheter till den plats där kungen för tillfället befann sig. Med jämna mellanrum besökte kungen slottet i Eskilstuna, och då kom förråden av skattevaror till nytta.

Slottet i Eskilstuna, kallat Eskilstuna Huus, var en populär vistelseort för Gustav Vasa och hans söner. Innan kungen kom till slottet brukade han skicka brev till slottsfogden, och uppmana honom att förbereda ankomsten, och fylla förråden, så att kungen kunde få sin "bärgning och nödtorft" som det hette i breven. En gång uppmanade Gustav Vasa slottsfogden att "brygga gott öl och baka gott bröd, till dess kungl. Maj:t kommer själv dit".

Eskilstuna Slott | Personal på slottet | Kungsladugården | Slottet brinner

 


 
Gustav Vasa