Studera.com | Bin

Insekter

 

För att få reda på om ett leddjur är en insekt ska man ställa två frågor.

  • Har djuret tre sektioner- huvud, mellankropp och bakkropp?
  • Har djuret 6 ben?

 

Namnet insekt kommer av ett latinskt ord insectos som betyder insnörd. Det är inte alltid lätt att se de tre sektionerna, eftersom de kan vara täckta av stora skyddande, överlappande skal som på skalbaggarna. Därför är det bäst att räkna benen. Benen sitter alltid på mellankroppen. Spindeldjuren har 8 ben, kräftdjuren minst 8 ben och tusenfotingarna ännu fler och är av den anledningen inte insekter. Betydligt över hälften av alla djur på jorden är insekter både vad beträffar individer och arter.

Man tror att de utvecklats ur tusenfotingarna för ca 350 miljoner år sedan under karbontiden.
Insekterna har anpassat sig till många miljöer. De finns i sjöar, i luften, på marken och i jorden.

Många insekter lever i välfungerande samhällen, t.ex. bin, myror och termiter.

Insekternas uppbyggnad
Insekternas fortplantning

 

Insects: Masters of survival(Insekterna: Överlevnadsmästarna) 
Insects as food, yes
Termits