Studera.com | Bin | Insekter

Insekternas fortplantning


Insekterna har inre befruktning. Hannen har parningsorgan och honan äggläggningsrör. Hos en del arter förekommer jungfrufödsel, partenogenes. Bladlöss kan på så sätt föröka sig enormt snabbt om levnadsbetingelsena är gynnsamma. Hos bin utvecklas drönarna ur obefruktade ägg

Utvecklingen av insekten kan ske på två sätt:

  1. Fullständig metamorfos (förvandling): Från ägg till larv, till puppa och till vuxen individ.
    Typexempel: Fjärilar och bin.
     
  2. Ofullständig metamorfos: Från ägg till liten insekt, till större insekt via skinnömsning, till ännu större insekt, osv.
    Typexempel: Gräshoppor.

Insekternas uppbyggnad | Insekternas fortplantning