Studera.com | Bin | Insekter | Fortplantning

Fullständig förvandling

 

Bland dagfjärilarna finns många arter med vackra färger. Deras vingar är täckta med små fjäll, och det är dessa som är färgade. Alla fjärilar har fullständig förvandling med både larv- och puppstadium. När larvens liv är slut, övergår den till puppstadiet, där utvecklingen till färdig insekt sker.

Spinnare, svärmare och mätare är exempel på andra fjärilsgrupper.
Spinnarnas larver känns igen på att de är ludna och har ben längs med hela kroppen. Mätarfjärilarnas larver har bara ben i fram- och bakänden.

Steklarna utgör en grupp insekter som är välkända. Hit räknas bin, humlor, getingar och myror. Dessa insekter är samhällsbyggare, och i en del fall kan samhällena bli mycket stora.

 

Hos skalbaggarna har ett vingpar ombildats till täckvingar, som utgör ett bra skydd för djuret. Flygvingarna ligger under täckvingarna. Skalbaggarna är den största insektsgruppen. 

 

Fullständig metamorfos | Ofullständig metamorfos