Studera.com | Periodiska systemet

Kalcium

Symbol

Ca

Oxidationstal

+2 

Densitet

1,55 kg/dm3

Smältpunkt

842°C 

Kokpunkt

1484°C

 

Upptäckt

Trots att kalk använts av romarna för mer än 2000 år sedan upptäcktes inte metallen förrän 1808. Det var svenskarna Berzelius och Pontin som lyckades göra kalciumamalgam genom elektrolys av kalk i kvicksilver. Därefter kunde engelsmannen Davy isolera den rena metallen.

Egenskaper

Metallen är silvervit och ganska hård. Kalcium reagerar med vatten och brinner med gul-röd låga.

Användning

Den används som reduktionsmedel för preparering av en del tungmetaller som torium, uran, zirkonium m.fl.. Kalcium kan också legeras med aluminium, beryllium, koppar, bly och magnesium. Släckt kalk, CaO, som tillverkas genom upphettning av kalksten, kan blandas med sand och lite vatten. Blandningen hårdnar när koldioxid tas upp från luften och blir därigenom ett billigt byggnadsmaterial.

Förekomst

3% av jordskorpan är kalcium vilket ger kalcium 5:e platsen bland metallerna. Kalcium förekommer inte som ren metall i naturen utan finns i kalksten CaCO3, gips CaSO4 och kalciumfluorit CaF2. Grundämnet är en viktig beståndsdel i levande organismer och finns i blad, ben, tänder och skal.

Framställning

Kalcium framställs genom elektrolys av smält kalciumklorid där man tillsatt kalciumfluorid för att sänka smältpunkten

Övrigt

Namnet kommer från latinets calx som betyder kalk.

 

 

Gips 
Kalksten

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com