Jöns Jacob Berzelius

 

Jöns Jacob Berzelius, 1779-1848, är nog den mest berömde forskare Sverige någonsin haft. Han föddes i Vävfersunda socken i Östergötland. Hans tidiga intresse för vetenskaperna inkräktade på gymnasiestudierna vilket gav honom ett mindre fördelaktigt avgångsbetyg. Till Uppsala kom han 1796 för att studera medicin.
1801 avlade han medicine kandidatexamen, 1804 blev han medicine doktor och 1807 medicine professor vid krigsakademien vid Karlberg.
Det som gjorde Berzelius känd utomlands var upptäckten av grundämnet cerium som han gjorde 1801 tillsammans med bergsmannen Vilhelm Hisinger samtidigt med den berömde Martin Heinrich Klaproth, professor i kemi vid universitet i Berlin.

När han 1808 invaldes som ledamot i Vetenskapsakademien började hans verkliga vetenskapliga gärning ta fart.
Han var med och stiftade Svenska läkarsällskapet, arbetade framgångsrikt vid Karolinska institutet och moderniserade Naturhistoriska riksmuseet.
Hans ”Lärobok i kemien” utkom efter många omarbetningar 1829 och översattes till 5 språk.
I denna beskrev han metoder för att bestämma föreningsvikterna (atomvikterna), vilka angavs med förbluffande noggrannhet. Hans elektrokemiska teori, dvs att varje kemisk förening alltid har en positivt och en negativt laddad del, var långt före sin tid. Vid sitt laboratorium på Riddarholmen var han den förste att framställa metalliskt kalcium och barium med elektrolys. Han upptäckte också grundämnena selen, litium och torium. Dagens sätt att skriva kemiska symboler och formler, där ett grundämne betecknas med en eller två bokstäver, är också ett verk av Berzelius.
Han gifte sig sent, 1835 , med Johanna Elisabeth Poppius, men fick inga barn. Hans staty avtäcktes 1858 i Berzelii park, vars namn är uppkallat efter honom.