Studera.com | Periodiska systemet

Torium

Symbol

Th

Oxidationstal

+4

Densitet

11,72 kg/dm3

Smältpunkt

1750°C  

Kokpunkt

4788°C

 

Upptäckt

Upptäcktes av svensken Berzelius år 1828.

Egenskaper

Rent är torium en silvervit metall som är stabil i luft och behåller sin lyster i månader. Toriumoxid mattas långsamt i luft och blir slutligen svart. Toriums fysiska egenskaper beror mycket på hur stor del oxid det innehåller. Det renaste toriumet innehåller ofta flera tiotals procent oxid. Ultrarent torium har framställts. Metallen är då mjuk, mycket böjlig och kan valsas, stansas och dras ut utan att upphettas. Toriumoxid har den högsta smältpunkten av alla oxider, 3300°C. Pulvriserat torium är mycket eldfängt. Metallen brinner med skarpt vitt sken. Tolv isotoper är kända, alla radioaktiva och instabila, men många lågstrålande. 232Th som förekommer naturligt har en halveringstid på 14 miljarder år.

Användning

Metallen är en energikälla för kärnkraft. Det är förmodligen mer energi i jordskorpans torium än i allt uran och i alla fossila bränslen tillsammans. Men än återstår flera år av forskning för att energiutveckling ur torium ska bli möjlig. Den huvudsakliga användningen av torium har varit i auerlampan som österrikaren Auer von Welsbach uppfann 1885. Den består av en glödstrumpa av tyg som impregnerats med torium och 1% cerium. När strumpan upphettas med en gaslåga lyser den med ett bländande sken. Torium används i många legeringar, bl.a. med magnesium och wolfram. Glas som innehåller toriumoxid får högt brytningsindex och liten spridning vilket passar bra för kameralinser och vetenskapliga instrument. Toriumoxid är en bra katalysator som används vid framställningen av salpetersyra, svavelsyra och i krackning av olja.

Förekomst

Torium förekommer i mineralen torit, ThSiO4 och torianit ThO2+UO2. Stora förekomster har rapporteras från New England men har ännu inte exploaterats. Metallen tros nu vara ungefär tre gånger så vanligt förekommande som uran och lika vanlig som bly eller molybden.

Framställning

Torium framställs kommersiellt ur mineralet monazit som innehåller 3 - 9% ThO2. Mycket av jordens inre hetta har samband med uran och torium. Olika metoder för framställning av toriummetall förekommer. En av metoderna är att reducera toriumoxid med kalcium.

Övrigt

Namnet kommer från asaguden Tor. Eftersom torium är radioaktivt ska metallen handhas med försiktighet.

Aktuuellt om Torium som kärnbränsle  

 

 

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com