Studera.com | Periodiska systemet

Litium

Symbol

Li

Oxidationstal

+1 

Densitet

0,534 kg/dm3

Smältpunkt

181°C 

Kokpunkt

1342°C

 

Upptäckt

Litium upptäcktes av svensken Arfvedson och Berzelius år 1817. 

Egenskaper

Litium är lättast av alla metaller. Litium är en silvervit metall som liknar natrium och kalium och liksom dessa reagerar kraftigt med vatten, dock inte så kraftigt som natrium och kalium. Litium är mycket korrosiv dvs oxiderar lätt i luft och kräver därför speciell behandling. Det kan förvaras i syrefria vätskor t.ex. fotogen. Metallen litium har det högsta specifika värmet av alla fasta ämnen, vilket dels innebär att det åtgår mycket energi för att värma upp den, samt att den också avger mycket värme när den kyls av.

Användning

Det används numera mycket som positiv pol i batterier. Dessutom används litium i glas, keramik och metallegeringar. Litiumklorid och litumbromid är oerhört hygroskopiska(vattenupptagande) och används därför i många vetenskapliga sammanhang som torkmedel. Litiumsulfat används som läkemedel vid bipolär sjukdom(manodepressivitet).

Förekomst

Ämnet förekommer inte fritt i naturen utan finns i små mängder i vulkaniska bergarter. 

Framställning

Ämnet framställs genom elektrolys av flytande litiumklorid. 

Övrigt

Namnet kommer av grekiskans lithos, som betyder sten. 

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska
| Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet
| Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram
| Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com