Studera.com | Periodiska systemet

Cerium

Symbol

Ce

Oxidationstal

+3 eller +4 

Densitet

6,77 kg/dm3

Smältpunkt

799°C 

Kokpunkt

3424°C 

 

Upptäckt

Cerium, uppkallad efter asteroiden Ceres, upptäcktes av Klaproth, Berzelius och Hisinger 1801. Cerium framställdes första gången av Hillebrand och Norton 1875 och är den vanligast förekommande metallen av de sällsynta jordartsmetallerna.

Egenskaper

Cerium är en stålgrå metall som är smidbar och som oxiderar väldigt snabbt i rumstemperatur, särskilt i fuktig miljö. Det kan t.o.m. antändas om det rispas med en kniv. Metallen ändrar också oxidationstal om den utsätts för tryck.

Användning

Det används i ugnars väggar för att inte kokrester ska fastna och i glasputsningsmedel. 

Förekomst

Det kan isoleras ur mineralen monazit och bastnazit. Stora fyndigheter av monazit har hittats på stränder i Indien och i flodsand i Brasilien. Basnazit har hittas i södra Kalifornien. 

Framställning

Cerium kan framställas genom reduktion av ceriumfluorid med kalcium eller genom elektolys av smält ceriumklorid.

Övrigt

Cerium är inte radioaktivt.

 

 

Monazit

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska
| Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet
| Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram
| Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com