Studera.com | Periodiska systemet

Selen

Symbol

Se

Oxidationstal

-2, +4 eller +6

Densitet

grå: 4,79 kg/dm3
vitrös:4,28 kg/dm3 

Smältpunkt

grå: 221°C  

Kokpunkt

grå: 685°C

 

Upptäckt

Upptäcktes 1817 av svensken Berzelius.

Egenskaper

Selen förekommer i flera former. Tre former är utforskade - sex former är inte undersökta. Selen kan prepareras i antingen amorf eller kristallin struktur. Amorft selen är rött i pulverform och svart i vitrös form. Av de kristallina formerna är selen djupt rött i den monokliniska varianten och metalliskt grått i den hexagonala varianten. Selen som tillhör svavelfamiljen liknar mycket ämnet svavel både vad beträffar kemiska reaktioner och i mängden former. Selen kan omvandla ljus direkt till elektricitet. Ljus påverkar också ledningsförmågan så att resistansen minskar om selen belyses. Selen kan också omvandla växelström till likström.

Användning

Selen används i apparater som kopierar dokument. Det används i rubinfärgadet glas, som fotografisk toner, i fotoceller, i likriktare, i fotomotstånd och som tillsats i rostfritt stål. 

Förekomst

Selen förekommer i fem mineral, bl.a. crooksit och clausthalit. Grundämnet finns också i en del jordar. På senare tid utvinns selen ur resterna efter kopparframställning ur kopparsulfidmalm.

Framställning

Selen, som kan sägas vara en förorening vid kopparframställning, kan skiljas ut från andra föroreningar genom smältning med soda.

Övrigt

Namnet kommer från grekiskans selene vilket betyder måne. Grundämnet selen har sagts vara helt giftfritt eftersom det är ett viktigt spårämne i vår kropp. Men, väteselenid och andra selenföreningar är extremt giftiga. De fysiologiska reaktionerna liknar dem man får av arsenik.

 Selen och kvicksilver


Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska
| Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet
| Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram
| Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com