Studera.com | Periodiska systemet

Molybden

Symbol

Mo

Oxidationstal

+6 

Densitet

10,22 kg/dm3

Smältpunkt

2623°C 

Kokpunkt

4639°C

 

Upptäckt

Det var svensken Scheele som 1778 upptäckte att molybden var ett eget grundämne och Hjelm som 1782 beredde en oren form av ämnet.  

Egenskaper

Molybden är en silvervit metall, nästan lika hård som wolfram men böjligare. 

Användning

Den är en mycket värdefull legeringsmetall som bl.a. förbättrar styrkan hos stål vid högre temperaturer. Molybden oxiderar vid högre temperaturer. Metallen används också i kärnenergi- sammanhang, i flygplan och som trådmaterial i elektriska och elektroniska tillämpningar. Molybdensulfid är användbar som smörjmedel vid höga temperaturer, där oljan blir för tunn. Molybden är ett viktigt spårämne för växter.  

Förekomst

Molybden förekommer inte i ren form i naturen utan finns i mineral som molybdenit (MoS2), Wulfenit (PbMoO4) och Powellit (Ca(MoW)O4), samt förekommer som biprodukt i koppar och wolframgruvor. 

Framställning

Metallen framställs ur det pulver som bildas när molybdentrioxid eller ammoniummolybdat reduceras med vätgas.  

Övrigt

Namnet från grekiskans molybdos, bly.

 

 

Molybdenit

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com