Carl Wilhelm Scheele

 

Carl Wilhelm Scheele, 1742-1786, föddes i Stralsund och var som barn mycket stillsam och tillbakadragen. Han visade tidigt stort intresse för apotekaryrket och när  hans äldre bror hastigt avled kunde han överta hans lärlingsplats på ett apotek i Göteborg. Här var han kvar i sex år ivrigt studerande kemi på sina lediga stunder. Efter apotekartjänst i Malmö kom han så till Uppsala 1770. 1775 flyttade Scheele till Köping där han förestod apoteket till sin död.

I Uppsala träffade han dåtidens främsta kemister bl.a. Gahn och Bergman. Vid studierna av mineralet brunsten 1772 upptäckte Scheele ämnena mangan, klor, bariumoxid och förmodligen också syre. Hans berömda avhandling om luft och eld kom tyvärr inte i tryck förrän 1777. Då hade redan Priestley och Lavoisier publiserat sina rön om luftens sammansättning. Scheele ansåg att luft var en blandning av eldsluft(syrgas) och skämd luft(kvävgas). Vid förbränning förenades syre(eldsluften) med flogistonet i de brinnande ämnena till värme och ljus. Flogistonteorin övergavs när Lavoisier visade att brinnande metaller ökade sin vikt, vilket innebar att ämnet flogiston då måste ha negativ vikt. Scheele invaldes 1775 som ledamot i vetenskapsakademien.
Förutom stora insatser med att beskriva fruktsyrorna upptäckte Scheele senare också grundämnena molybden och wolfram.
Hans insatser erkändes mycket mer utomlands än i Sverige. Han blev invald som ledamot i vetenskapliga sällskap i Turin, Paris, Berlin, Verona och Erfurt.
Hans vetenskapliga skrifter samlades i Leipzig. De utgavs 1786 på engelska och 1793 på tyska.