Studera.com | Periodiska systemet

Syre

Symbol

O

Oxidationstal

-2 

Densitet

1,43 g/dm3

Smältpunkt

-218,8°C 

Kokpunkt

-183°C

 

Upptäckt

Syre upptäcktes av svensken Scheele och engelsmannen Priestley oberoende av varandra under slutet 1700-talet. Under större delen av 1700-talet ansåg man att ett flyktigt ämne, flogiston, avgick vid all förbränning. När den franske kemisten Lavoisier visade att metaller ökade sin vikt vid förbränning tvingades de som trodde på flogistonteorin att anta att flogiston hade negativ vikt. Motsträvigt övergavs då flogistonteorin.

Egenskaper

Syrgas, O2, saknar färg, lukt och smak. Flytande syre har en blek blå färg och är paramagnetiskt, vilket innebär att det attraheras svagt av en magnet. Ozon, O3, som kan bildas vid elektriska urladdninger eller av ultraviolett ljus på syrgas, är kemiskt mycket aktivt. Ozonlagret som finns i den övre delen av atmosfären har stor betydelse för livet på jorden eftersom det hindrar stora delar av den farliga ultravioletta strålningen att nå jordytan. Ozon är mycket giftigt. Gränsvärdet i luft är 0,2 mg/m3.  Flytande ozon är blåaktigt och fast ozon är svartviolett. Naturligt syre är en blandning av tre isotoper. Nio isotoper är kända.

Användning

Ingår i hundratusentals föreningar. Syre är viktigt för växter och djur och för praktiskt taget all förbränning.  

Förekomst

Syre är det vanligast förekommande grundämnet i jordskorpan - ca 49 viktsprocent. I solen är syre det tredje ämnet efter väte och helium. Solens röda och gulgröna aura kommer från syre. Ungefär 2 tredjedelar av vår kropp och 90% av vattnet är syre.

Framställning

Växterna frigör nästan all syrgas på jorden. I laboratoriet kan syre framställas genom elektrolys av vatten eller genom upphettning av kaliumklorat med magnesiumdioxid som katalysator

Övrigt

Syrgas kostar ungefär 120 kr per ton. (1996)  

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com