Studera.com | Periodiska systemet

Kväve

Symbol

N

Oxidationstal

-1 till -3, +1 till +5

Densitet

gas: 1,25 g/dm
vätska:0,81 kg/dm3
fast: 1,026 kg/dm3

Smältpunkt

-210°C 

Kokpunkt

-196°C

 

Upptäckt

1772 av engelsmannen Daniel Rutherford. "Bränd luft", luft som inte innehöll syre, undersöktes vid samma tid av svensken Scheele och engelsmännen Cavendish och Priestley.

Egenskaper

Kväve både som gas och vätska är färglös och luktlös. Gasen är så inert att den franske 1800-talskemisten Lavoisier kallade den "azote" vilket betyder ungefär "utan liv".

Användning

Om kväve  tillsammans med vätgas upphettas under högt tryck bildas ammoniak, NH3.(Haberprocessen). Oxideras ammoniak bildas salpetersyra. Ammoniak och salpetersyra används mycket i kemisk industri. Elektronikindustrin använder mycket kväve som skyddsmedel vid komponenttillverkningen. I många viktiga kemiska föreningar  i mat, gifter, gödningsämnen och sprängämnen ingår kväve.

Förekomst

Luftens innehåll av kväve är ca 78%. Det innebär att det finns otroliga mängder kväve på jorden. Man har uppskattat vikten till 4 000 000 000 000 000 ton.

Framställning

Man kan framställa rent kväve genom att upphetta en vattenlösning av ammoniumnitrit.

Övrigt

 

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska
| Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet
| Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram
| Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com