Studera.com | Periodiska systemet

Rutenium

Symbol

Ru

Oxidationstal

+2,+3 eller+4

Densitet

12,4 kg/dm3

Smältpunkt

2334°C  

Kokpunkt

4150°C

 

Upptäckt

Svensken Berzelius och ryssen Osann undersökte 1827 de kvarvarande resterna i en lösning av råplatina från Uralbergen  Medan Berzelius inte kunde finna några ovanliga ämnen, ansåg Osann att det måste finnas tre nya metaller i lösningen. En av dessa kallade han rutenium. Tysken Klaus, som vanligtvis krediteras för upptäckten av rutenium, kunde 1844 framställa 6 g av ämnet.

Egenskaper

Rutenium är en hård, vit metall. Den påverkas inte av kalla eller varma syror. Men om kaliumklorat sätts till kungsvatten blir oxidationen explosionsartad. Den korroderar inte i luft men oxiderar vid 800°C. Den attackeras av halogener och hydoxider.

Användning

Metallens legeringar med platina och palladium blir mycket hårda och kan användas till korrosionsbeständiga elektriska kontakter. En tillsats av 0,1% rutenium till titan minskar dess korrosion hundra gånger. I framtiden kan rutenium komma att användas för att ta bort svavel från olja.

Förekomst

Rutenium som tillhör platinagruppen förekommer i malmer från Uralbergen och från Syd- och Nordamerika. Metallen finns också i mineralet pentlandit i Ontario, Kanada och pyroxinit i Sydafrika.

Framställning

Metallen framställs i en komplicerad process där slutsteget är att ammoniumruteniumklorid reduceras med vätgas vilket ger rutenium i pulverform. 

Övrigt

Ruteniumtetraoxid är mycket giftig och kan också explodera. Namnet kommer från latinets Ruthenia som betyder Ryssland.

 

 

Pentlandit

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com