Studera.com | Periodiska systemet

Kisel

Symbol

Si

Oxidationstal

-4, +2 eller +4

Densitet

2,33 kg/dm3 

Smältpunkt

1414°C  

Kokpunkt

3265°C

 

Upptäckt

Det var svensken Berzelius som 1824 upptäckte att kisel var ett grundämne och inte en förening, som man tidigare trott. Han framställde amorft kisel genom att hetta upp kalium tillsammans med kiseltetrafluorid och sedan rena produkten genom att ta bort kvarvarande fluorsilikat med upprepade tvättningar. Kristallint kisel framställdes första gången 1854 av fransmannen Deville.

Egenskaper

Kisel är i stort sett ett inert ämne men påverkas av halogener och utspädda alkalier. Syror påverkar inte kisel med undantag för flourvätesyra.

Användning

Renat kisel kan dopas med små mängder av bor, gallium, fosfor eller arsenik för tillverkning av transistorer, likriktare, solceller och andra elektroniska produkter. En mängd olika polymerprodukter, silikoner, kan framställas från vätskor till fasta glasartade produkter med många användningsområden. Kisel är ett av människans viktigaste grundämnen. Av sand och lera kan betong och tegel tillverkas. Silikater används till keramik och porslin. Glas kan göras av olika slag t.ex. behållare, fönster, isolatorer och prydnader. Kisel är ett viktigt ämne i växter och djur.

Förekomst

Kisel är näst efter syre det vanligaste grundämnet i jordskorpan, 25,7 viktsprocent. Det förekommer aldrig fritt utan huvudsakligen som oxider och silikater. Sand, kvarts(agat, flinta), ametist och opal är några av dessa oxider. Bland de många silikater som finns kan nämnas granit, hornblände, asbest och fältspat.

Framställning

Kisel framställs genom att hetta upp silikat och kol i en elektrisk ugn med kolelektroder. Mycket rent kisel, som är viktigt i elektronikindustrin, kan framställas genom att termiskt dela upp ultrarent trifluorsilikat i en vätgasatmosfär.

Övrigt

Det engelska namnet på kisel är silicon som kommer från latinets silex, vilket betyder flinta. Gruvarbetare och stenhuggare, som arbetar i stendammsmiljö, kan råka ut för en allvarlig lungsjukdom, silikos, stendammslunga.

 

 

Kvarts, agat och flinta
Ametist
Opal

Den här sidan tillhör: www.studera.com
Träna svenska | Träna engelska | Träna franska | Träna spanska | Träna tyska
Greppet | Träna NO | Träna SO | Läxhjälpen
Gratisprogram | Kunskapslänkar | Till förstasidan
E-post till www.studera.com: ulf@studera.com