Vad är Biologi?

Vetenskapen om de levande organismerna

Organismer

Biologi är läran om allt levande i naturen och dess utveckling. En levande varelse kallas organism och den består av en eller flera celler. Vare sig organismen är en växt eller ett djur så behöver den energi. De gröna växterna producerar sin egen energi med hjälp av solljuset och djuren får sin energi genom födan. Så gott som alla organismer andas. Syret som de andas tas upp ur antingen luft eller vatten.

En organism kan till exempel vara ett urdjur som är så litet att man behöver mikroskop för att se det, eller en blåval som är en jätteorganism. Även människan, olika virus, svampar och lavar är organismer. Man kan säga att biologin handlar om alla organismer på vår jord och om de miljöer de lever i. Hur delas alla olika organismer in?

Fortplantning

Organismer fortplantar sig antingen könligt eller könlöst. Vid könlig fortplantning bildas en ny individ genom en befruktning mellan två olika kön. Då får den nya organismen hälften av sina anlag från fadern och hälften från modern. Vid könlös fortplantning delar sig en encellig organism varvid det bildas två nya organismer. Till könlös förökning räknas också när det till exempel växer upp nya trädplantor runt om en stubbe.

 

Den grekiske filosofen Aristoteles levde 384-322 f.Kr. Han lade grunden till flera vetenskaper däribland biologin. Han ordnade bland annat organismerna i en stigande serie med människan allra först. De klasser som han skapade inom djurriket gällde ända tills Carl von Linné tog vid och utvecklade hans dokumentation av växter.