Ekologi

Ordet ekologi betyder läran om samspelet i naturen. Ekologin behandlar frågan om hur växter, djur och mikroorganismer är beroende av varandra och av omgivningen.

Ett avgränsande område med alla dess levande organismer bildar tillsammans med miljön ett ekosystem. Dess invånare påverkar varandra och påverkas samtidigt själv av miljöfaktorer som t.ex. ljus, vind, nederbörd och temperatur. Ett ekosystem kan vara en liten stubbe med dess invånare eller bestå av hela jorden med alla dess organismer som samverkar med miljön. Andra exempel på ekosystem är en granskog, en äng, en havsstrand, ett korallrev och en sjö.