Evolutionen - utvecklingsläran

Evolution betyder utveckling. Vetenskapen menar att livet på jorden har uppkommit genom en långvarig kemisk och biologisk utveckling.

Brontosaurus

Anatosaurus

Tyrannosaurus och Triceratops

Allosaurus