Intermediär nedärvning

Vid den intermediära nedärvningen är anlagen inte dominanta eller recessiva i förhållande till varandra. När båda anlagen finns i en kombination, erhålles en annorlunda egenskap.
Hos vissa blommor kan man se detta om rödblommiga och vitblommiga plantor korsas.
R = röd blomfärg. V = vit blomfärg.

Hanceller
R
R
Äggceller
V
RV
RV
V
RV
RV
Alla plantor med anlagsuppsättningen RV får rosa färg.

När rosa plantor korsas, erhålles ett resultat som korsningsschemat nedan visar. 

Hanceller
R
V
Äggceller
R
RR
RV
V
RV
VV
RR blir röd, RV blir rosa och VV blir vit. Klyvningstalet som erhållits är 1:2:1.