Jorden

Människorna trodde till en början att jorden var som en platt skiva med en kapsel omkring sig. På kapseln satt stjärnorna fast. Senare kom teorier som sa att jorden måste vara rund. Den tekniska utvecklingen har gjort att vi faktiskt kunnat se jorden från rymden. På sådana bilder, t ex från satelliter, syns det klart och tydligt att jorden är klotformad. På grund av jordens form, lutning och rörelser uppstår många intressanta fenomen.

Jorden, färdas i en nästan cirkelrund bana omkring solen. Det är en resa med svindlande hastighet och den pågår varje sekund, dygnet runt, år efter år. Det tar ca 365,2411 dygn för jorden att förflytta sig ett varv kring solen. Ett år på jorden är dock endast 365 dygn. För att korrigera för det fjärdedels extra dygn som "blir över" varje år har vi infört något som kallas skottår. Vart fjärde år har vi skottår och ett sådant år innehåller då 366 dygn. Eftersom det inte är exakt ett fjärdedels år måste det korrigeras på ytterligare ett sätt. Detta görs så att sekelskiftena måste vara delbara med 400 för att det ska bli skottår. Det betyder att år 2000 är ett skottår men inte år 2100. På det sättet kommer vår tideräkning i balans med jordens omloppstid kring solen.

Maskros