Planeterna

Merkurius

Merkurius är den planet som befinner sig allra närmast solen. Merkurius har nästan ingen atmosfär och temperaturen varierar därför kraftigt mellan dag och natt. På dagen kan den komma upp till 400°C och på natten ned till -150°C. Merkurius kan sällan ses med blotta ögat eftersom den ligger så nära solen.

Venus

Venus är den ljusstarkaste planeten på natthimlen och kan ses med blotta ögat. Venus är ungefär lika stor som jorden, men dess atmosfär är betydligt tjockare än jordens. Atmosfären på Venus består bland annat av svavelsyra. Venus är även den varmaste planeten i solsystemet. Temperaturen kan nå upp till hela 500°C.

Jorden

Jorden är den enda planeten i solsystemet som har de rätta försättningarna för liv.

Mars

Mars är den planet som är närmast jorden. Ytan på Mars innehåller järn som oxiderat och ger den en rödaktig färg. Det är ganska kallt på mars. Temperaturen når som högst ca 10°C. Mars är den enda planet där det kan ha funnits liv för länge sedan. Mars har två månar, Phobos och Deimos.

Jupiter

Jupiter är solsystemets största planet. Jupiters massa är mer än dubbelt så stor som alla de andra planeternas sammanlagda massa och dess diameter är ca 11 ggr större än jordens. Jupiters atmosfär håller en temperatur på -145°C. Jupiter har minst 16 månar, varav Io, Europa, Ganymedes och Callisto är de största.

Saturnus

Saturnus är planeten med ringar. Ringarna består av is och sten. Runt Saturnus har man hittills funnit 18 månar varav Titan är den största. Atmosfären på Saturnus liknar den som omger Jupiter. Saturnus är den näst största planeten i solsystemet.

Uranus

Uranus kan nästan aldrig ses med blotta ögat trots att dess diameter är 4 ggr större än jordens. Uranus upptäcktes så sent som år 1781. Tack vare allt mer avancerade teleskop har man därefter kunnat upptäcka 15 månar kring Uranus.

Neptunus

Neptunus, den blå planeten, är av samma storlek som Uranus och kan inte heller ses med blotta ögat. Neptunus upptäcktes inte förrän år 1846 tack vare att Uranus inte uppförde sig som den borde. Uranus bana verkade inte stämma, vilket gjorde att forskarna började att leta efter ytterligare en planet bortom Uranus.

Pluto

Pluto upptäcktes år 1930 och är solsystemets minsta planet. Pluto är inte ens lika stor som Jordens måne.

Merkurius

Venus

Jorden

Mars

Jupiter

Saturnus

Uranus

Neptunus

Pluto