Elektrisk effekt

I många sammanhang är det viktigt att kunna beräkna energiförbrukning. Ordet förbrukning är egentligen inte så bra att använda eftersom det i vanliga fall innebär att någonting försvinner. Energi kan inte försvinna utan bara omvandlas. Därför är det viktigt att komma ihåg att när vi pratar om energiförbrukning menas snarare energiomvandling. När man t. ex. vill beräkna kostnader för energiförbrukningen i hemmet måste man ta hänsyn till de elektriska apparaternas effekt. Elektrisk effekt är alltså någonting, som hör ihop med elektrisk energi. Elektrisk effekt anges i enheten watt (W) och är ett mått på hur snabbt den elektriska energin omvandlas. Effekten för en glödlampa kan
t.ex. vara 40 W medan en annan glödlampa har effekten 60 W. Glödlampan med effekten 60 W omvandlar den elektriska energin snabbare än glödlampan på 40 W. En mikrovågsugn kanske har effekten 1000 W. Eftersom 1000 W = 1 kW kan man lika gärna ange mikrovågsugnens effekt i kW, dvs 1 kW.