Ljudets egenskaper

Ljudvågor kan ha olika egenskaper. En ljudvåg som svänger snabbt sägs ha hög frekvens medan en långsam svängningsrörelse ger låg frekvens. Det är frekvensen som avgör ljudets tonläge. Låg frekvens ger en mörk/låg ton. Hög frekvens ger en ljus/hög ton. Ljudvågorna kan dessutom ha stor eller liten amplitud (höjd). Amplituden avgör ljudets styrka (ljudvolym).