Allmänt om magnetism

Människan upptäckte redan för mycket länge sedan att vissa föremål dras till varandra. Detta trots att de till synes inte har någon som helst kontakt med varandra. Om vi drar en låda i ett snöre påverkas lådan av vår dragkraft. Snöret överför kraften från våra muskler till lådan. Det märkliga är att krafter kan överföras och påverka föremål utan att det finns något snöre emellan dem. Jorden hålls kvar i sin bana kring solen på grund av solens solen på grund av solens kvar i sin bana kring solen på grund av solens solen på grund av solens gravitationskraft. Det är ett bevis för att krafter kan verka på föremål utan att det finns någon materia mellan kraftens källa och föremålet.