Rörelse

Allting rör sig!

Ja, faktiskt, allting rör sig. Även om vi försöker sitta alldeles stilla på en stol rör vi oss ändå med en oerhörd hastighet. Det beror på att jordklotet rör sig både runt sin egen axel och dessutom runt solen med en svindlande hastighet. En TV som till synes står stilla på bordet rör sig precis som vi själva. Även inne i TV:n rör sig molekyler, atomer och elektroner. Rörelse är ett centralt begrepp inom fysiken och har studerats av människan i många tusen år. För att förstå hur saker och ting rör sig och hur dessa rörelser uppkommer kan man dela in alla rörelser i två kategorier, likformig rörelse och olikformig rörelse.