Vad är ljus?

Energi kan inte skapas och inte förstöras.

Utan att tänka på det påverkas våra liv varje dag av ljus. Det är tack vare ljuset som vi ser saker och ting. Det är tack vare ljuset som växterna kan leva och bilda syre som vi andas in . På sommaren verkar det som om vi känner oss mer glada och energiska, vilket säkerligen beror på att ljusinflödet från solen är större under sommaren än på vintern. Ljus är elektromagnetisk strålning inom det synliga intervallet av det elektromagnetiska spektret. Det betyder att synligt ljus har en viss våglängd, en våglängd som människans ögon kan uppfatta. Låter det krångligt? Det är inte konstigt om du tycker det. Ljus är ett ganska komplicerat fenomen som kan uppträda både som en vågrörelse eller som en stråle av partiklar, sk "fotoner". Fotoner är lite knepiga att förstå sig på. De har nämligen inte någon massa som andra partiklar har, dvs de väger ingenting, men likväl påverkas de av gravitationskraft. Ljusets "dubbelnatur" har förbryllat forskare under lång tid.

All elektromagnetisk strålning innehåller energi och det är mängden energi som avgör strålningens våglängd. Det är fråga om mycket korta våglängder. Synligt ljus ligger ungefär mellan våglängderna 400-800 nanometer (nm). 400 nanometer = 0,000 000 4 m. Ju kortare våglängd desto mer energirik är strålningen. Ljus med våglängder mellan 10 nm - 400 nm kallas ultraviolett ljus (UV-strålning) och ljus med våglängder mellan 800 nm - 100 000 nm kallas infrarött ljus.