Joner

En atom som inte har lika många elektroner i elektronskalen som den har protoner i kärnan är en jon.

1. Atomen kan fånga in en eller flera elektroner. Den blir då en negativ jon.
2. Atomen kan tappa en eller flera elektroner. Den blir då en positiv jon

En jon kan också vara sammansatt av flera atomer. Principen är densamma. Atomernas sammanlagda antal protoner är inte samma som antalet elektroner.

Allmänt om joner

Atomer är elektriskt neutrala och innehåller lika många protoner och elektroner. Atomerna strävar efter att fylla sitt yttersta elektronskal. När yttersta skalet är fullt, säger man att de fått ädelgasstruktur.

Metaller avger elektroner och bildar positiva joner. Icke-metaller tar upp elektroner och bildar negativa joner. När man namnger negativa joner lägger man till ändelsen -id på namnet för grundämnet. Laddade partiklar som innehåller minst 2 olika grundämnen kallas sammansatta joner.

Atomer av ett grundämne har helt andra egenskaper än jonerna. Natrium reagerar mycket lätt med vatten. Natriumjonen ingår i vanligt koksalt och är viktig för kroppen. Kloridjonen utgör den andra jonen i koksalt och klorgas är en giftig gas.

Av exemplet framgår att joner bildar salter och jonföreningar. Jonbindningen uppstår genom att elektroner förflyttas mellan atomer.