Tensider

I tvättmedel används syntetiska tensider, som har samma principiella byggnad som tvål. Ena änden av molekylen är hydrofil (vattenvänlig) och den andra änden är hydrofob (vattenavstötande). Hos de syntetiska tensiderna är den hydrofila delen en sulfatjon i stället för en karboxylgrupp som hos tvål. Skillnaden betyder att syntetiska tensider är surare än tvål och därmed också skonsammare mot textilierna. Tvättmedelsmolekylerna vänder sig med den hydrofoba delen mot smutspartiklarna och kapslar in dem i små paket, som kan sköljas bort med tvättvattnet, eftersom den hydrofila delen är vänd utåt. Tensiderna sänker ytspänningen hos vattnet. Man skulle kunna säga att vattnet blir "våtare". I praktiken innebär det, att det blir lättare att blöta ett plagg och tvätta bort smutsen.