Studera.com | Lokalhistoria | Lögdö

Järnhanteringen

Järn, en fantastisk metall
Tidig framställning av järn
Osmundjärn
Bergsmalmen börjar användas
Masugnar börjar användas
Konkurrensen ökar
Nya metoder
Sverige klarade konkurrensen
Masugnen
Hammarsmedjorna
Engelsbergs bruk - världsarv
Kolmilan
Stånggången
Grundämnet järn
Grundämnena i vår omgivning