Studera.com | Lokalhistoria

Lögdö

Ansökan
Förutsättningar för järnbruk
Första järnbruket i Medelpad
Lögdö blir bruksort
Hitta järn på 1600-talet
Berömda Lögdöbor
Tidig skola i Lögdö
Från järnbruk till idyll
Mer om järn
Källor