Studera.com | Lokalhistoria | Lögdö

Källor:

Lögdö, ett bruks historia
Predikanter vid Lögdö bruk 1687-1872, uppsats i etnologi
Kring Lögdö, ett gammalt industricentrum
De gamla järnbruken i Medelpad
Nordisk familjebok, 1876-1899
Svenska uppslagsbok, 1931 års upplaga
 

Yngve Dahg
Maria Maxén
David frykholm
Carl Danielsson
http://runeberg.org/

Bilder  : Ulf Lögdahl
Texter : Ulf Lögdahl

 

Ansökan | Förutsättningar för järnbruk | Första järnbruket i Medelpad | Lögdö blir bruksort | Hitta järn på 1600-talet | Berömda Lögdöbor | Tidig skola i Lögdö | Från järnbruk till idyll |  Mer om järn | Källor