Studera.com | Lokalhistoria | Lögdö

Första järnbruket i Medelpad


Första järnbruket i Medelpad började anläggas 1673 i Galtström, Njurunda. Det var landssekreteraren i Västernorrlands län, Magnus Blix, som fick tillstånd av Bergskollegiet för en masugn och en hammare. Platsen var lämplig eftersom där fanns en lagomt stor ström, rikligt med skog, goda transportmöjligheter och flera mils avstånd till närmaste stad, Sundsvall. Malmen fraktades sjövägen från Utö gruvor i Stockholms skärgård. Man fick som brukligt var 6 års skattebefrielse som senare förlängdes med ytterligare 6 år. Bruksbefolkningen behövde inte heller bli uttagen till soldattjänst. Produktion uppgick till ca 1200 skeppund stångjärn, ungefär 17 ton, under en lång följd av år.  Beskattningen var 1% d.v.s. 12 skeppund per år.
1721 härjade ryssarna kusterna och i Galtstöm förstörde man masugnen och brände stora hammarsmedjan, hus, sjöbodar, spannmålslager och kolhögar. Kyrkan lämnades orörd. Även järnbruket i Åvike drabbades medan Lögdö som inte var så lätt att hitta klarade sig. Driften vid Galtström upphörde 1916.

 
Galtströms bruk 1885

 

Ansökan | Förutsättningar för järnbruk | Första järnbruket i Medelpad | Lögdö blir bruksort | Hitta järn på 1600-talet | Berömda Lögdöbor |  Tidig skola i Lögdö | Från järnbruk till idyll |  Mer om järn | Källor