Studera.com | Lokalhistoria | Lögdö

Anders Jonas Ångström

Den internationellt mest kände personen från Lögdö är utan tvivel Anders Jonas Ångström.
Fadern, Johan Ångström, som var brukpredikant i Lögdö, var son till skattebonden Anders Persson i Ånge. Johan bytte till släktnamnet Ångström, förmodligen inspirerad av att så många i Lögdö hade namn med prefixet Lögd- tagna i mitten på 1700-talet.

Äldre brodern Johan,1813-1879, läkare och botanist, blev som botanist expert på mossorna som insamlades under en världomsegling 1851-53 och från Brasilien

Anders Jonas, 1814-1874, fysiker och astronom, blev världsberömd och har kallats spektrometrins fader. Han blev professor i fysik i Uppsala 1858. Inom fysiken utförde han arbeten inom jordmagnetismen, värmeteorin och optiken. Internationellt känd blev han för sina omfattande mätningar av Fraunhoferlinjerna i solspektrum. Han bestämde våglängderna för ca 1000 absorbtionslinjer och använde då meterskalan. Enheten  1 Å är uppkallad efter honom.
1 Å = 10-10  meter d.v.s. en tiomiljondels millimeter.
Vårt synspektrum ligger mellan 4000Å(violett) och 8000Å(rött).

Yngre brodern Carl Arendt, 1821-1896, blev professor 1864 i tillämpad mekanik vid Teknologiska institutet och konstruerade många maskiner för gruvor och järnbruk. Han konstruerade maskiner för gruvor och järnverk, gjorde förslag till nyanläggningar av järnverk vid bl.a. Hagfors och utgav handböcker för konstruktion av turbiner och valsverk. Grunderna hade han naturligtvis fått i sin barndom från Lögdö bruk som på den tiden var en högteknologisk ort. Han inspirerades säkert också av sin 7 år äldre bror, Anders.

Ansökan | Förutsättningar för järnbruk | Första järnbruket i Medelpad | Lögdö blir bruksort | Hitta järn på 1600-talet | Berömda Lögdöbor |  Tidig skola i Lögdö | Från järnbruk till idyll |  Mer om järn | Källor