Studera.com | Lokalhistoria | Lögdö

Tidig skola i Lögdö


Redan 1831, alltså 11 år före första folkskolestadgan 1842, fanns en fast skola i Lögdö. 8 pojkar och 9 flickor undervisades av brukspredikanten i Lögdö, som då hette Per Salomon Wasenius. 6 pojkar och 12 flickor undervisades i prästgården i Stavre. Skolundervisningen började vid 8 års ålder och pågick 5 dagar i veckan i 8 veckor. Skolämnena var kristendom, räkning, läsning och skrivning. De lämnade skolan vid 12-13 ärs ålder. Färdigheterna blev kontrollerade i vanlig ordning vid prästens husförhör.
Gamla skolan brann 21:a januari 1927 ned till grunden. Därefter användes rättarbostaden som skola. Byggår 1874.

Ansökan | Förutsättningar för järnbruk | Första järnbruket i Medelpad | Lögdö blir bruksort | Hitta järn på 1600-talet | Berömda Lögdöbor | Tidig skola i Lögdö | Från järnbruk till idyll |  Mer om järn  | Källor