Studera.com | Lokalhistoria | Lögdö

Lögdö blir brukort

Vid slutet av 1600-talet ägdes gården Lögdö av Erich Theet(1646-1693) som var häradshövding i Sundsvall. Landssekreteraren  i Västernorrlands län, Magnus Blix hade 1673 fått privilegiet att anlägga ett järnbruk i Galtström, Njurunda. Detta hade gått mycket bra. Eftersom Lögdö hade ungefär samma förutsättningar som Galtström ansökte Erich Theet hos bergskollegiet om tillstånd att starta ett järnbruk i Lögdö, vilket beviljades den  11 juli 1685. Tillståndet innebar att en masugn och en hammare fick uppföras med två härdar. Man fick också tio frihetsår d.v.s. 10 års skattebefrielse för tiondetackjärn och hammarskatt. Bruket fick snart nya ägare, Martin de Malsi, som var en handelsman från Stockholm, samt bruksförvaltarna Vestberg och Machey. Dessa anlade utan tillstånd ytterligare en hammare för vilket de fick betala 50 daler silvermynt i böter.
I början av 1700-talet köptes bruket av den driftige Mattias Krapp vars släkt ägde bruket under lång tid. Under hans tid byggdes brukskapellet år 1717.

 

Ansökan | Förutsättningar för järnbruk | Första järnbruket i Medelpad | Lögdö blir bruksort | Hitta järn på 1600-talet | Berömda Lögdöbor |  Tidig skola i Lögdö | Från järnbruk till idyll |  Mer om järn | Källor