Studera.com | Lokalhistoria | Lögdö

Från järnbruk till idyll


Idag är Lögdö en mycket liten by med ett kapell, en herrgård, en masugnsruin, några stora magasinsbyggnader och ett 10-tal villor. Byn ligger vid Ljustorpsån i Timrå kommun ca 2 mil norr om Sundsvall. Grannbyarna heter Stavreviken, Sandarna, Riibodarna, Lunde, Bergeforsen och Forsmon. Att Lögdö under 200 år varit centrum för ett stort järnbruk hade man inte en aning om. Fortfarande är detta svårt att förstå eftersom byn nu är en idyll.Lögdö herrgård
 

Ansökan | Förutsättningar för järnbruk | Första järnbruket i Medelpad | Lögdö blir bruksort | Hitta järn på 1600-talet | Berömda Lögdöbor |  Tidig skola i Lögdö | Från järnbruk till idyll |  Mer om järn  | Källor