Studera.com | Lokalhistoria | Lögdö

Förutsättningar för järnbruk

Den viktigaste förutsättningen för anläggandet av järnbruk i Medelpad var tillgången på skog. Det gick nämligen åt stora mängder träkol vid järnframställningen vid denna tid. För att framställa ett ton färdigt järn behövde man 3 ton malm och 6 ton kol. I Bergslagen och Uppland hade skogarna i närheten av gruvorna och bruken skövlats och flera bruk blivit dömda till nedrivning. Runt Lögdö fanns det vidsträckta skogar i Ljustorp och Hässjö där träkol kunde framställas i kolmilor.
Viktigt var också tillgången på vattenkraft. Eftersom de stora älvarnas forsar inte kunde utnyttjas på 1600-talet var man hänvisad till de mindre vattendragen. För Lögdös del utnyttjades därför Snägdån till masugnen och Aspån till de två hammarsmedjorna. Åarna dämdes upp med 8 resp. 7 dammar för att reglera vattenflödet.
Närheten till kusten hade också betydelse. Järnmalmen fraktades från Utö och Singö gruvor i Stockholmstrakten, från Ulvön i Ångermanland och Vigelsbo i Uppland.  De järnförekomster man hittade i Medelpad på Alnön och vid Orrtjärn gav nämligen undermåligt, fosforhaltigt, kallbräckt järn.

 
Damm vid Snägdån

 

Ansökan | Förutsättningar för järnbruk | Första järnbruket i Medelpad | Lögdö blir bruksort | Hitta järn på 1600-talet | Berömda Lögdöbor |  Tidig skola i Lögdö | Från järnbruk till idyll |  Mer om järn | Källor