Studera.com | Bin | Drottningen

Drottningens äggläggning

 

Drottningen har en spetsig bakkropp och är längre än både drönare och arbetsbin. Hon saknar inte gadd men den används endast mot andra drottningar. Största delen av bakkroppen upptas av äggstockarna som består av många smala rör, där de vita, långsmala äggen bildas. Dessutom finns där äggledare, slida och sädesblåsa. Vid parningen samlas drönarnas spermier i drottningens sädesblåsa. Äggen kan befruktas av sädescellerna, när de passerar sädesblåsan. Läggs obefruktade ägg blir avkomman drönare eljest arbetsbin eller drottningar. Äggen lägger hon i botten på väl rengjorda celler dit hon stoppar in sin bakkropp.

Ynglens celler ligger inom ett runt område, yngelklotet. Utanför detta klot lägger bina en krans av pollenceller och utanför denna finns sedan cellerna med honung. I rationell biodling avgränsas drottningens område med galler varigenom endast arbetsbina kan passera. På så vis slipper biodlaren yngelceller i ramar där honungen ska skördas.


Drottningcellen | Drottningens parning | Drottningens äggläggning