Studera.com | Bin

Arbetsbiets levnadsförlopp

 

Arbetsbiets levnadsförlopp.

När drottningen har lagt ett befruktat ägg i en vanlig cell kommer följande att hända:

  1. Ägget ligger i cellen i 3 dygn.
  2. En larv kläcks u1r ägget. Den matas under 2 dygn med fodersaft. Därefter drygas kosten ut med pollen och honung.
  3. 10 dygn efter äggläggningen täcker bina cellen med ett lock. Larven tömmer sin tarm i botten på cellen och spinner sedan in sig och övergår i puppstadiet. I puppan omvandlas larven till ett arbetsbi.
  4. 21 dygn efter äggläggningen kommer biet ut ur cellen. När biets förvirring har gått över börjar arbetet med vård av larver. Biet är nu putsbi.
  5. Efter en vecka som putsbi har fodersaftkörtlarna utvecklats så mycket att biet kan börja tjänstgöra som ambi. Biet kan nu mata unga larver och drottningen med fodersaft.
  6. Efter 10 dygn som arbetsbi flyger biet ut för första gången för att orientera sig. Stora skaror kan då ses flygande framför kupan i upp- och nedåtgående rörelser. När bostadens plats och utseende har programmerats in i bihjärnan flyger de in igen.
  7. Efter ca en vecka som ambi har vaxkörtlarna utvecklats så pass mycket att vaxproduktionen har kommit igång. Biet övergår nu till att bli byggbi. Bin i denna ålder har också uppgiften att ta hand om hemvändande bins nektar och pollen.
  8. Vid 21 dygns ålder blir biet dragbi dvs biet flyger ut för att hämta pollen och nektar. En del bin har dessförinnan också tjänstgjort som vaktbin. Efter 1-2 veckor dör biet. Vingarna slits ut och biet blir liggande någonstans.
  9. Bin som föds sent på hösten, när blomdraget är slut, utvecklar en fettkropp som lagrar en del av den energi biet behöver under vintern. Dessa bin kan överleva vintern och vara till hands när drottningen börjar lägga ägg redan i januari-februari.

 


 

 

 

 

Tambiet | Binas inre organ | Drönaren | Arbetsbiet | Drottningen | Bisjukdomar | Bisamhället under vintern | Bisamhället under sommaren
Biodling | Biavel | Svärmningen | Nektar | Honungsdagg | Honung | Efterbehandling av honungen | Bivax | Kittvax | Drottningfodersaft
Bigift | Pollen