Studera.com | Bin

Tambiet - en samhällsvarelse

 

Bin förekommer i alla världsdelar.Det finns tusentals arter. De indelas i ensamlevande bin, s. k. solitärbin och i sociala bin som lever i välorganiserade samhällen.I ett bisamhälle förekommer tre sorters vuxna individer.

  • Drottningen eller visen som hon också kallas. Det finns bara en drottning i ett samhälle. Hon lägger alla äggen.
     
  • Arbetsbina är sterila honor, som samlar nektar och pollen från blommor, hämtar harts och kåda från trädens knoppar. De hämtar även vatten till samhället.
  • Drönarna som är hanbin och ägnar sig bara åt fortplantning.

I de sexkantiga, ca 1 cm djupa vaxcellerna, som byggs i nedhängande kakor, förvarar bina ägg, yngel, puppor, honung och pollen.
Bisamhället klarar vintern tack vare sitt förråd av honung och pollen.
 

Tambiet | Binas inre organ | Drönaren | Arbetsbiet | Drottningen | Bisjukdomar | Bisamhället under vintern | Bisamhället under sommaren
Biodling | Biavel | Svärmningen | Nektar | Honungsdagg | Honung | Efterbehandling av honungen | Bivax | Kittvax | Drottningfodersaft
Bigift | Pollen


Bee Basics
Africanized Honey Bees(AHB)
Honey Bee Biology