Studera.com | Bin

Drottningfodersaft

 

Drottningfodersaft eller Gelé Royal är vad den blivande drottningen föds upp med under hela sin yngeltid. Arbetsbin och drönare får bara njuta av denna kost i början av sin larvtid. Drottningcellen är alltid bräddfylld med denna vita geléartade substans som framställs i ambinas fodersaftkörtlar. Fodersaften, som kan pipetteras ut ur cellerna, säljs till mycket högt pris till producenter av homeopatiska mediciner. Dessa kan vara så utspädda att de rent av saknar innehåll av drottningfodersaft, s.k. homeopatisk utspädning. De största producenterna av Gelé Royal är Kina, Japan och Korea. Årlig produktion är ca 300 ton.

 


Tambiet | Binas inre organ | Drönaren | Arbetsbiet | Drottningen | Bisjukdomar | Bisamhället under vintern | Bisamhället under sommaren
Biodling | Biavel | Svärmningen | Nektar | Honungsdagg | Honung | Efterbehandling av honungen | Bivax | Kittvax | Drottningfodersaft
Bigift | Pollen