Studera.com | Bin | Drottningen

Drottningcellen

 

Drottningscellen skiljer sig avsevärt från andra celler i bisamhället. Den är mycket större, upp till 25 mm lång, är ollonformad med oregelbundet cellmönster och hänger ned. Den kallas också för visecell eller svärmcell. Även namnet nödcell förekommer, men då menas också, att bina har förlorat sin drottning och omformat en cell med ett arbetsbiägg till en drottningcell.

Det är på försommaren som bina anlägger drottningceller, när det börjar bli trångt i samhället. När det befruktade ägget i cellen har kläckts efter 3 dygn, fylls cellen med den finaste födan en bilarv kan få, fodersaft. 6 dygn senare täcks cellen med ett vaxlock och larven spinner in sig i en kokong och övergår i puppa. I puppan genomgår sedan larven en fullständig omvandling till en färdig drottning.

När 16 dygn gått efter äggläggningen kryper en ny drottning ut ur cellen. Dessförinnan har förmodligen den gamla drottningen flugit ut med halva samhället, bisvärmen. Inom en vecka kommer den nya drottningen att företa sin parningsflygning och ytterligare 3-5 dagar senare är drottningen igång med äggläggandet.  


Drottningcellen | Drottningens parning | Drottningens äggläggning