Studera.com | Bin

Drottningen

 

Drottningen, eller som hon också kallas visen, är bisamhällets viktigaste individ. Det är hon som svarar för all avkomma i bisamhället. Det är på hennes gener produktiviteten, övervintringsförmågan, motståndskraften mot bisjukdomar, aggressiviteten m.m. beror. En duktig drottning har en enorm kapacitet. Hon kan under högsäsongen, när sommarens blommor ger som mest nektar, lägga 2000 ägg per dygn. Vikten av dessa är mer än hennes dubbla vikt. Hon matas då hela tiden intensivt av ett antal ambin.

 

Bidrottningens utvecklingstid från ägg till färdigt bi är 16 dygn och därmed kortare än arbetsbiets 21 dygn, vilket antagligen beror på den förträffliga föda hon bestås med, nämligen fodersaft eller som den också kallas gelé royal. Cellen där drottningen kläcks och utvecklas är mycket större än andra celler. Den hänger ofta utanför vaxcellkakan.

En bidrottning kan i sällsynta fall vara aktiv i 5 år. En improduktiv drottning kan bina utan vidare byta, s.k. stilla byte. När bina svärmar ger sig drottningen ut med ungefär hälften av samhällets bin. En ny drottning är då på väg att krypa ut och ersätta den gamla. Kommer det ut flera drottningar blir det en kamp på liv och död om herraväldet i samhället. Den slutar alltid med att endast en drottning finns kvar. Den gamla, utflugna drottningen bildar sedan ett nytt samhälle på en annan plats.

 

Drottningcellen
Drottningens parning
Drottningens äggläggning

Tambiet | Binas inre organ | Drönaren | Arbetsbiet | Drottningen | Bisjukdomar | Bisamhället under vintern | Bisamhället under sommaren
Biodling | Biavel | Svärmningen | Nektar | Honungsdagg | Honung | Efterbehandling av honungen | Bivax | Kittvax | Drottningfodersaft
Bigift | Pollen