Studera.com | Bin

Kittvax

 

Kittvax eller propolis är binas tätningsmaterial. Råmaterialet hämtar bina från träds knoppar eller från barrträdens kåda. Det är främst på hösten som bina samlar kittvax eftersom det är viktigt att göra bostaden så dragfri som möjligt. Kittvaxet är en klibbig, brun massa som har antibiotisk verkan och hindrar tillväxten av oönskade mikroorganismer, som annars skulle kunna skada samhället under den känsliga vinterperioden. Kittvax säljs i hälsokostbutiker för att tuggas vid förkylningar. Det är osäkert om det gör någon verkan. 

 

Tambiet | Binas inre organ | Drönaren | Arbetsbiet | Drottningen | Bisjukdomar | Bisamhället under vintern | Bisamhället under sommaren
Biodling | Biavel | Svärmningen | Nektar | Honungsdagg | Honung | Efterbehandling av honungen | Bivax | Kittvax | Drottningfodersaft
Bigift | Pollen

 

Propolis