Studera.com | Bin

Nektar

 

Nektar är blommornas lockbete för att få besök av pollinerande insekter. Nektarn bildas oftast i blommornas nektarier men kan också förekomma i stipler och bladskaft.

När bina suger i sig nektarn, som då har en vattenhalt på ungefär 50%, hamnar den i biets honungsmage. Vid avlämnandet i kupan till honungscellerna har vattenhalten sjunkit betydligt. Genom binas suveräna ventilation avdunstar ytterligare vatten och när slutligen cellen täcks med ett vaxlock är vattenhalten ca 17%. Högre halt medför risk för jäsning.

Sockerhalten, liksom smak- och doftämnen varierar mycket mellan olika blomsorter. Hallon har t.ex. blommor med mycket hög halt av socker. Lind har nektar med mycket fin arom. Färgen varierar också mycket. Honung från rapsens nektar är alldeles vit. Maskrosor gör honungen gulfärgad och ljung gör den mörkbrun.

Sockerarterna som förekommer är rörsocker, druvsocker och fruktsocker. Rörsocker är en disackarid, som bina sönderdelar till monosackariderna druvsocker eller fruktsocker.


 

 

 

Tambiet | Binas inre organ | Drönaren | Arbetsbiet | Drottningen | Bisjukdomar | Bisamhället under vintern | Bisamhället under sommaren
Biodling | Biavel | Svärmningen | Nektar | Honungsdagg | Honung | Efterbehandling av honungen | Bivax | Kittvax | Drottningfodersaft
Bigift | Pollen